45   
شناسه خبر: 192   
تاریخ انتشار: 1394/11/27 10:07
ای فرزند آدم ...
ای فرزند آدم ...
به اندازۀ نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنید.

 

 ای فرزند آدم ...

 

به اندازۀ نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنید.
 
و به مقدار صبری که بر آتش (دوزخ) دارید نافرمانی مرا کنید.
 
و به اندازه‌ای که در دنیا سکنی دارید از آن توشه برگیرید.
 
و به اندازه‌ای که در آخرت سکنی دارید برای آن توشه فراهم کنید ...
 
 
به عمر طولانی و روزی آماده و گناهان پنهان خود (از دید مردم) نظر و اندیشه مکنید!
(چون گرفتار غرور و غفلت خواهید شد)
 
هر چیزی نابود می‌شود جز ذات من
 
و اگر شما همانطور که از فقر و تنگدستی می‌هراسید ، از آتش دوزخ واهمه داشته باشید ،
 
من شما را از جایی که گمان نمی‌برید، بی‌نیاز خواهم کرد.
 
و اگر همانگونه که اشتیاق به دنیا دارید، شوق به بهشت داشته باشید،
 
در دنیا و آخرت شما را سعادتمند خواهم نمود.
 
 
و دلهای خود را با دوستی دنیا نَمی‌رانید،
 
زیرا از بین رفتن دنیا نزدیک است
(و با مرگ بین شما و دنیا جدایی خواهد افتاد)
 
اخبار مرتبط
captcha