28   
شناسه خبر: 22631   
تاریخ انتشار: 1395/06/02 03:57
داستان
داستان
خواستند سرش را ببرند

 

خواستند سرش را ببرند

می خواستند سرش را ببرند . 
خودش این را می دانست .
او معنی کاسه آب و چاقو را می فهمید .
با مادرش هم همین کار را کردند . آبش دادند و سرش را بریدند .ترسیده بود . گردنش را گرفته بودند و می کشیدند .
قلب قرمزش تند تند میزد . کمک می خواست . فریاد میزد و صدایش تا آسمان هفتم بالا می رفت . 
خدا فرشته ای فرستاد تا گوسفند بی تاب را آرام کند . 
فرشته آمد و نوازشش کرد و گفت : " چقدر قشنگ است این که قرار است خودت را ببخشی تا زندگی باز هم ادامه پیدا کند . آدم ها سپاسگزار توان و قوت قدم هایشان از توست . تاب و توانشان هم .
تو به قلب هایشان کمک میکنی تا بهتر بتپد ، قلب هایی که می توانند عشق بورزند .
پس مرگ تو ، به عشق کمک می کند .تو کمک میکنی تا آدم امانت بزرگی را که خدا برشانه های کوچکش گذاشته بر دوش کشد . 
تو و گندم و نور ، تو پرنده و درخت همه کمک میکنید تا این چرخ بچرخد ، چرخی که نام آن زندگی است 
گوسفند آرام شد و اجازه داد تا چاقو گلویش را ببوسد ... او قطره قطره بر خاک چکید ،
اما هر قطره اش خشنود بود ، زیرا به خدا ، به عشق ، به زندگی کمک کرده بود ...

 

منبع " عرفان نظرآهاری

اخبار مرتبط

پدر

بهلول و وزیر عثمانی

معرفی چهار کتاب برای مطالعه در شب های طولانی زمستان

داستان عشق ناکام استاد شهریار از زبان خودشان.

داستان رستوران رفتن کمال الملک دراروپا

معرفی کتاب ریش دراز وگیس دراز

معروفترین داستانهای عاشقانه تاریخ و ادبیات

داستان بهرام گور و گل اندام

معرفی پنج کتاب پرفروش این روزها

بدانید که خدا مشغول مواظبت از شماست!

کتاب از شیطان آموخت و سوزاند

معرفی کتاب

دوست تلفنچی من

داستان عاشقانه موسی مندلسون و فرمتژه

داستان کوتاه

داستان کوتاه

گفتگو من با خدا

شعرنو

همه چیز در باره خالق هری پاتر

داستان

داستان

تنها مشتی از لطافتت را به من ببخش ....

داستان

داستان کوتاه

داستانهای مثنوی مولوی به نثر روان

داستان ویس و رامین

داستان کوتاه

داستان کوتاه سگ ها و آدم ها

داستانهای مثنوی معنوی

داستان خسرو و شیرین

شخصی که فقط یک روز زندگی کرد

خدا چراغی به او داد !!

نیکی و بدی

مراحل یا سبک های زندگی از نظر کی یرکگارد

خداوند از دیدگاه ملاصدر ا!

تمثیلی از ذات پاک خداوند

اگر خدا را شناختی رهایش نمیکنی!

ده نویسنده مشهور و ثروتمند جهان

سیمین بهبهانی، از عشق تا اعتراض

شیوه ها ی عیّـاری در آیینۀ داستان سمک و قطران

پنج تناسب حیاتی در ازدواج

در آغوش خداوند

captcha