166   
شناسه خبر: 22639   
تاریخ انتشار: 1395/06/02 04:18
حکایت پارسایان چنین گفته است:
مرد کیست؟
مرد کیست؟
کسی که بر روی آب راه می‌‏رود...

 

        به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، به نقل از حکایات پارسایان، ابوسعید را گفتند: کسی را می‌‏شناسیم که مقام او آن چنان است که بر روی آب راه می‌‏رود.

شیخ گفت: کار دشواری نیست؛ پرندگانی نیز باشند که بر روی آب پا می‌‏نهند و راه می‌‏روند.

گفتند: فلان کس در هوا می‌‏پرد. گفت: مگسی نیز در هوا بپرد.

گفتند: فلان کس در یک لحظه، از شهری به شهری می‌رود.

گفت: شیطان نیز در یک دم، از شرق عالم به مغرب آن می‌‏رود. این چنین چیزها، چندان مهم و قیمتی نیست.

مرد آن باشد که در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و با مردم داد و ستد کند و با آنان در آمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد.

captcha