22   
شناسه خبر: 23825   
تاریخ انتشار: 1395/07/28 11:22
خانه درختی فوق العاده لوکس
خانه درختی فوق العاده لوکس
در مکزیک خانه ای چوبی و فوق العاده لوکس در مدت کمتر از 6 ماه ساخته شده است که چشم خیلی از ثروتمندان جهان را به دنبال خود می کشد. این خانه درختی مکمل خوبی برای محیط زیست است و هیچ آلودگی را برای محیط پیرامون خود تولید نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، این خانه لوکس که از انرژی خورشید برای تولید برق و آب گرم استفاده می کند دارای ظاهری شیک و از جنس چوب است. نمای داخلی نیز با استفاده از تنه و شاخ و برگ درختان تزئین شده و دارای دکوری زیباست.

پایگاه خبری ایرانیان موفق
captcha