13   
شناسه خبر: 24606   
تاریخ انتشار: 1395/09/06 11:42
کاروان زائران پیاده امام رضا (ع)‎
کاروان زائران پیاده امام رضا (ع)‎
با نزدیک شدن به ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) دسته های راهپیمایی از سراسر کشور خود را برای حضور در مراسم عزاداری شهادت هشتمین امام شیعیان به شهر مشهد می رسانند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

145

145

120

120

15

15

12

12

10

10

1

1

2

2

10

10

10

10

10

10

13

13

12

12

12

12

1

1

67

67

6

6

6

6

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

1

1

پایگاه خبری ایرانیان موفق
captcha