25   
شناسه خبر: 55390   
تاریخ انتشار: 1396/02/25 10:48
۱۰ مؤلفه اصلی یک طرح کسب و کار
۱۰ مؤلفه اصلی یک طرح کسب و کار
تهیه یک طرح کسب و کار برای موفقیت هر شرکتی حیاتی است. من معتقدم کارآفرینان، فارغ از اینکه به دنبال یافتن سرمایه‌گذار باشند یا نه، باید برای یک طرح کسب و کار وقت کافی بگذارند.

 پایگاه خبری ایرانیان موفق: تهیه یک طرح کسب و کار برای موفقیت هر شرکتی حیاتی است. من معتقدم کارآفرینان، فارغ از اینکه به دنبال یافتن سرمایهگذار باشند یا نه، باید برای یک طرح کسب و کار وقت کافی بگذارند. یک طرح کسب و کار به عنوان چارچوب شرکت شما عمل میکند و معیاری را برای ارزیابی زمان رسیدن به موفقیت برای شما فراهم می‌آورد. طبق تجربهی من طرحهای کسب و کار برای نظم دادن به تفکرات شما در تجارت و نگه داشتن شما در مسیر درست کلیدیاند.

آنچه من به عنوان کارآفرین و سرمایهگذار یاد گرفتم این است که مرزبندی و توضیح دقیق طرح کسب و کار خیلی مهم است. اگر در طرح کسب و کار خود، تمامی متغیرها را بررسی کنید، دیگر مجبور نیستید تک تک فرضیات خود را با عجله آزمایش کنید.

برای تهیه یک طرح کسب و کار مناسب، زمانی را به کار زیر نظر مربیها (Mentors) و تعامل با شرکای تجاری و همکارانتان اختصاص دهید. از آنها بخواهید دنبال شکافها بگردند تا شما بر اساس آنها طرح را تنظیم و تعدیل کنید. نظر خواهی و گرفتن اطلاعات مفید راه خوبی برای بدست آوردن دیدگاهی عینی و عملی است. پس این مرحلهی مهم را فراموش نکنید!

مثل خیلی چیزهای دیگر در دنیای کسب و کار، اندازه و قلمروی طرح کسب و کار شما به اهداف مشخص شما بستگی دارد. اگر طرح را برای سرمایهگذاران آماده میکنید باید با جزئیات بیشتری بنویسید. به یاد داشته باشید که ممکن است سرمایهگذاران بالقوه با صنعت مورد نظر شما آشنایی لازم را نداشته باشند پس باید منظورتان را واضح بیان کنید و روشن کنید که ایده کسب و کار و طرح شما کجا کاربرد دارد.

اگر برای خود و شرکای تجاریتان طرح مینویسید نیازی نیست به جزئیات بپردازید. هر چند باید اهدافتان را توضیح دهید و بگویید که چطور میخواهید به آنها برسید.

به همین صورت، اگر تولیدات یا خدمات شما خیلی پیچیده نیست نیازی نیست که طرح کسب و کارتان خیلی طولانی باشد. برای مثال طرح کسب و کار یک سالن آرایش از نظر طول و تفصیل حتی نزدیک به طرح یک شرکت تحقیقات بیوتکنولوژی هم نیست.

ده کلید یک طرح کسب و کار موفق (اینفوگرافیک)

 

اگرچه تمامی طرحهای کسب و کار از ساختاری کاملاً یکسان پیروی نمیکنند، ۱۰ مؤلفهی زیر برای شخص من چه موقعی که طرح کسب و کار مینویسم و چه زمانی که طرحهای سرمایهگذاریهای بالقوه را ارزیابی میکنم واجد اهمیت هستند:

۱. چشم انداز و بیانیهی مأموریت؛ به واسطه آن چیزی که سعی در خلقش دارید را به زبان میآورید.

۲. توضیح و توصیف شرکت خود، تولیدات یا خدماتتان.

۳. توصیف اینکه چرا تولیدات یا خدمات شما متفاوتاند.

۴. تحلیل بازار؛ دربرگیرنده بازاری که قرار است به آن وارد شوید، رقبا، جایگاه شما و اینکه فکر میکنید چه سهمی از بازار به شما تعلق خواهد گرفت.

۵. توصیف تیم مدیریتی شما که شامل تجربهی اعضای کلیدی تیم و موفقیتهای قبلی باشد.

۶. توضیح اینکه چطور قصد دارید برای تولیدات یا خدماتتان بازاریابی کنید.

۷. تحلیلی از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهایی که نشان میدهند شما واقعبین هستید و فرصتها و چالشها را در نظر گرفتهاید (تحلیل SWOT)

۸. صورت جریان نقدینگی را آماده کنید تا چیزهایی که در حال حاضر و در آینده نیاز دارید را بشناسید. (صورت جریان نقدینگی همچنین به شما کمک میکند نحوه تأثیرگذاری جریان نقدینگی بر رشد کسب و کار را درک کنید.)

۹. طرح کسب درآمد.

۱۰. خلاصه/نتیجهگیری که همه چیز را جمع و جور میکند. (این قسمت میتواند خلاصه اجرایی در ابتدای طرح کسب و کارتان باشد.)

captcha