146   
شناسه خبر: 65667   
تاریخ انتشار: 1396/04/14 17:05
مشاور عالی و معاون بین الملل انجمن بین المللی کونگ فو منصوب شد
مشاور عالی و معاون بین الملل انجمن بین المللی کونگ فو منصوب شد
آقای سعید بابایی به عنوان مشاور عالی و مسئول کمیته امور بین الملل منصوب گردیده شد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، طی حکمی از سوی ریاست انجمن بین المللی کونگ فو ، آقای سعید بابایی به عنوان مشاور عالی و مسئول کمیته امور بین الملل منصوب گردیده شد. در این حکم آمده است :
جناب آقای سعید بابایی
احتراما نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمندتان، جنابعالی بعنوان مشاور عالی و مسئول کمیته امور بین الملل انجمن بین المللی کونگ فو منصوب می گردید.
امید است، با اتکال به ایزد منان با بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود،در جهت توسعه و رشد همه جانبه انجمن در سطح ملی و بین المللی کوشا باشید.
رئیس انجمن بین المللی کونگ فو

لازم به ذکر است ازجمله سوابق سعید بابایی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 *مشاور عالی و مسئول کمیته امور بین الملل انجمن گردشگری ورزشی
* مشاورعالی نائب رئیس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا
* معاون امور بین الملل کنفدراسیون  داژبال غرب آسیا
* مسئول کمیته ضد دوپینگ فدراسیون ورزش بین المللی داژبال غرب آسیا

پایگاه خبری ایرانیان موفق
captcha