222   
شناسه خبر: 65708   
تاریخ انتشار: 1396/05/04 17:27
دیدار مشاور عالی نایب رییس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا با دووش اوتام معاون محترم سفیر هند در تهران.
دیدار  مشاور عالی نایب رییس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا با  دووش اوتام معاون محترم سفیر هند در تهران.
سعید بابایی مشاور عالی نایب رئیس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا با دووش اوتام معاون محترم سفیر هند در تهران دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، دیدار آقای سعید بابایی مشاور عالی نایب رییس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا و مشاور عالی ریاست انجمن گردشگری ورزشی و آقای محمدی مسئول کمیته اقتصادی کنفدراسیون داژبال غرب آسیا با آقای دووش اوتام معاون محترم سفیر هند در تهران.
در این دیدار آقای سعید بابایی در خصوص تخصیص و تعیین نماینده فدراسیون و کنفدراسیون ورزش بین المللی داژبال در کشور هند را به ایشان اعلام داشته و معاون محترم سفیر هند ضمن استقبال فراوان در این خصوص خواستار این همکاری مستقیم با وزارت ورزش هند گردیده شد و خواستار همکاری های متقابل را در این خصوص اعلام داشتند.
همچنین در جهت توسعه صنعت گردشگری ورزشی با کشور هند اعلام همکاری نموده من جمله ایجاد تفاهم نامه مستقیم با سفارت هند در تهران در جهت صدور روادید به صورت مستقیم و در اسرع زمان که امکان ایجاد ارتباط با جامعه گردشگری ورزشی در کشور هند فراهم گردد .

پایگاه خبری ایرانیان موفق
captcha