333   
شناسه خبر: 65709   
تاریخ انتشار: 1396/05/07 22:07
دیدار مشاور عالی نایب رئیس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا و دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا با مسئولین دیپلماتیک کشورها در تهران
دیدار مشاور عالی نایب رئیس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا و دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا با مسئولین دیپلماتیک کشورها در تهران
سعید بابایی با مسئولین دیپلماتیک کشورها دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، سعید بابایی مشاور عالی نایب رئیس فدراسیون ورزش بین المللی داژبال آسیا و کنفدراسیون غرب آسیا در دیدار با سفیر محترم اتریش – وزیر مختار محترم سوییس – سفیر محترم اسلواکی – سفیر محترم بلغارستان – کنسول محترم ژاپن – سفیر محترم تایلند – سفیر محترم فیلیپین در تاکید بر حمایت همه جانبه فدراسیون و گسترش این ورزش در کشورهای منطقه و همچنین همکاری فعالین بخش های خصوصی در جهت توسعه فناوری های سلامت غذایی ورزشی ، امادگی همکاری میان کشورها اعلام گردیده شد .
همچنین سعید بابایی اعلام داشت ، از آنجاییکه دبیرخانه نایب رئیس محترم فدراسیون آسیا و دبیرکل کنفدراسیون غرب آسیا در جمهوری اسلامی ایران می باشد ، فلذا تمامی همکاری های فیمابین علاوه بر رعایت قوانین بین المللی نیز می بایست با رعایت موازین  جمهوری اسلامی ایران مورد نگاه قرار گیرد.
این دیدارها که موجب استقبال مسئولین دیپلماتیک گردیده شد ، توسعه و همکاری های منطقه آسیا و غرب آسیا نیز مورد نگاه ایشان قرار گرفت.
قطعا جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان میزبانی همکاری های فیمابین قرار خواهد داشت.

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

داژبال

بابایی

بابایی

سعید بابایی

سعید بابایی

پایگاه خبری ایرانیان موفق
captcha