164   
شناسه خبر: 65710   
تاریخ انتشار: 1396/05/17 23:47
انتصاب مشاور عالی دوازدهمین کنفرانس بین المللی علمی – فرهنگی خلیج فارس
انتصاب مشاور عالی دوازدهمین کنفرانس بین المللی علمی – فرهنگی خلیج فارس
سعید بابایی به عنوان مشاور عالی دوازدهمین همایش ملی و نخستین کنفرانس بین المللی علمی – فرهنگی خلیج فارس منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، رئیس مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران  سعید بابایی را به عنوان مشاور عالی دوازدهمین همایش ملی و نخستین کنفرانس بین المللی علمی – فرهنگی خلیج فارس منصوب کرد.
گفتنی است حضور متخصصین و صاحبنظران از ایران و جامعه بین الملل ، مسئولین داخلی و دیپلماتیک کشورها، نمایندگان سازمان های بین المللی  از یونسکو – سازمان جهانی گردشگری Unwto و سایر شخصیتهای علمی و سیاسی و همچنین سخنران افتتاحیه توسط حضرت آیت الله العظمی دکتر بطحائی گلپایگانی  نماینده محترم تهران در مجلس خبرگان رهبری اهمیت و ویژگی این رویداد مهم را نمایان می سازد.
از جمله محورهای این رویداد ارزشمند بین المللی می توان به موضوعات ذیل اشاره نمود:
     محور فرهنگ، هنر و معماری خلیج فارس
-    محور گردشگری، گردشگری شهری، اکوتوریسم با محوریت خلیج فارس
-     بازاریابی گردشگری در ابعاد ملی و بین المللی حوزه خلیج فارس
-    محور ابعاد سیاسی، راهبردی و ژئوپلتیک خلیج فارس
-    محور تاریخ و باستان شناسی خلیج فارس
-    محور جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس
-    نام خلیج فارس در اسناد، مکاتبات، قراردادها، نقشه ها و سایر مدارک سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی
-    گردشگری دریایی منطقه خلیج فارس و نتایج فرهنگی و سیاسی حاصل از آن
-    مطالعه تطبیقی توسعه صنعت گردشگری در شمال و جنوب حوزه خلیج فارس
-    بازاریابی و تبلیغات در جهت توسعه گردشگری ملی و بین المللی در حوزه خلیج فارس
-    بررسی و معرفی اسناد سیاسی و حقوقی با موضوع نام خلیج فارس در معاهدات و مکاتبات بین المللی
-    بررسی عوامل درونی و بیرونی همگرایی و واگرایی ساز در کشورهای خلیج فارس
-    بررسی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس
-    سیر تاریخی مداخلات کشورهای بیگانه در خلیج فارس؛ علل، ریشه ها
-    بررسی حکومت های باستانی و تاریخی در منطقه خلیج فارس
-    بررسی و معرفی اسناد، مدارک و نقشه های تاریخی جزایر و بنادر خلیج فارس (با تاکید بر منابع غیرفارسی)
-    بررسی و معرفی نتایج حفریات باستان شناسی حوزه خلیج فارس(با تاکید بر حفریات و مطالعات باستان شناسان غیرایرانی)
-    نقد و بررسی دیدگاه های مستشرقان و پژوهشگران جهانی درباره نام تاریخی خلیج فارس
-    بررسی جغرافیای تاریخی خلیج فارس در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان(با تکیه با جغرافیدانان و کارتوگرافان جهانی)
-     بررسی راهکارهای همکاری های بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کاهش خطرات زیست محیطی موجود در خلیج فارس
-     بررسی توسعه ساخت و سازهای بی رویه حاشیه خلیج فارس و تأثیر آن بر تغییر نظام اکولوژیک منطقه
-   تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم کشورهای منطقه خلیج فارس

captcha