30   
شناسه خبر: 75774   
تاریخ انتشار: 1397/07/06 11:13
7 خانه ای که مورد رحمت خداوند قرار نمی گیرند
7 خانه ای که مورد رحمت خداوند قرار نمی گیرند
دین اسلام برای مورد رحمت خداوند متعال قرار گرفتن توصیه های بسیاری کرده و مسلمانان را از انجام برخی کارها منع کرده.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، رسول اکرم(ص) فرمود:در هفت خانه رحمت پروردگار متعال نازل نمی شود؛
 خانه ای که در آن به امانت خیانت کنند.
 خانه ای که در آن، مال زکات نداده باشند.
 خانه ای که در آن وصیت مرده باشد که به آن عمل نکرده باشند (یعنی ورثه مخالفت کرده و اموال مورد وصیت میت را در آن خانه نگه داشته باشند.)
 خانه ای که در آن زن طلاق گرفته باشد.
 خانه ای که در آن، زن نافرمانی نسبت به شوهرش باشد.
 خانه ای که در آن شراب باشد.
 خانه ای که در آن، زن از مال شوهرش بدزدد.

پایگاه خبری ایرانیان موفق

captcha