9   
شناسه خبر: 75820   
تاریخ انتشار: 1397/07/07 21:03
اشتغال ۷۷ درصد کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار
اشتغال ۷۷ درصد کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار
مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار،با اشاره به اشتغال ۷۷ درصد از کارگران بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار گفت:از ۱۳۵۱بنگاه‌ مشکل دار، «صنایع غذایی و آشامیدنی» در صدر قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم یاوری با اشاره به بررسی بنگاه‌های مشکل دار و صیانت از نیروی کار این بنگاه‌ها گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل دار با رویکرد صیانت از نیروی کار است. مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در شهرستان‌ها در سطح اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همان منطقه رسیدگی می‌شود اما اگر در سطح اداره شهرستان قابل رسیدگی نبود، در شوراهای برنامه ریزی در سطح شهر و در غیر این صورت در سطح مرکز استان مورد رصد و پیگیری قرار می گیرند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما به عنوان نماینده وزارت کار در سال ۹۶ به مشکلات ۲ هزار و ۱۱۹ بنگاه اقتصادی که در سطح شهرستان، استان یا ملی شناسایی شدند، رسیدگی کردیم که باعث شد ۵۰۰ هزار اشتغال ثبیت شود و به عبارتی در سال گذشته از ریزش ۵۰۰ هزار نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شد.

وی با ارائه آخرین آمار از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار با بیان اینکه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید تا پایان سال ۹۶ مشکلات ۱۴۰ بنگاه مورد بررسی قرار داده است، افزود: در بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، مشکلات در قالب دو گروه «درون کارگاهی» و «برون کارگاهی» تفکیک شد.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ادامه داد: در بخش صیانت از نیروی کار، اگر بنگاهی با ریزش نیروی کار مواجه شد، کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند، به این ترتیب که اگر کارگری بدون میل و اراده از کار بیکار شود در صورتیکه مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد، برای کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای کارگران متاهل حداقل ۱۲ماه و حداکثر ۵۰ماه مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.

وی درباره میزان مقرری بیمه بیکاری نیز گفت: طبق قانون مقرری بیمه نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از ۸۰ درصد مزد کارگر در آخرین ماه اشتغال وی بیشتر باشد.

یاوری افزود: بنابراین کارگران بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات آنها لاینحل بماند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و به نسبت سابقه ای که دارند از بیمه بیکاری برخوردار می شوند. ضمن اینکه در مدت مقرری بگیری بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اشتغالی مناسب با شغل کارگر بیکار شده، برای وی مهیا کند.

وی ادامه داد: کارگرانی که کمتر از ۶ ماه سابقه داشته باشند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند مگر اینکه این کارگران در اثر حوادث غیرمترقبه و قهریه مانند سیل، زلزله و آتش سازی بیکار شده باشند.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، همچنین در پاسخ به این سوال که به دلیل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی و احتمال تعدیل نیرو اقدام فوری در دستور کار قرار دارد؟ گفت: در این خصوص باید جلسات بررسی و حل و فصل بنگاه‌های اقتصادی را هر چه سریعتر و به صورت روزانه برگزار کنیم که این درخواست هفته گذشته به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارائه شده است.

یاوری تاکید کرد: البته وظیفه وزارت کار در شناسایی بنگاه های مشکل دار صیانت از نیروی کار است اما در کنار آن خود را مکلف می دانیم با ورود دستگاه‌های مرتبط به مشکلات آنها با هم افزایی بین دستگاهی رسیدگی کنیم. در صدد هستیم با اتخاذ راهکارها و تدابیر مناسب چالش‌ها و مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

پایگاه خبری ایرانیان موفق

captcha