57   
شناسه خبر: 76734   
تاریخ انتشار: 1397/08/04 01:00
جشنواره باغ گلهای داوودی
جشنواره باغ گلهای داوودی
سومین جشنواره شکوفایی گلهای داوودی با تعدادی بالغ بر 600 رقم گلهای داوودی در رنگهای بی نظیر و متنوع در باغ گیاه شناسی ملی ایران برگزار می شود
گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

گل

captcha