40   
شناسه خبر: 76736   
تاریخ انتشار: 1397/08/04 01:19
جشنواره جهانی سنگ نوردی در بیستون کرمانشاه
جشنواره جهانی سنگ نوردی در بیستون کرمانشاه
جشنواره جهانی سنگ نوردی بیستون با حضور 121 سنگ نورد مطرح ایرانی و خارجی در بیستون استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

ر

ر

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

سنگ نوردی

captcha