27   
شناسه خبر: 76879   
تاریخ انتشار: 1397/08/08 22:29
ریشه دروغ گویی در فرزندتان را پیدا کنید
ریشه دروغ گویی در فرزندتان را پیدا کنید
دروغگویی از نظر لغوی به معنی کتمان واقعیت است و بیان سخنی که واقعیت خارج برای گوینده ندارد.

به گزارش بیتوته، دروغگویی از نظر لغوی به معنی کتمان واقعیت است و بیان سخنی که واقعیت خارج برای گوینده ندارد.

* دروغ چیست؟

دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقع و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست. چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند، گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخنی میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند، معمولا با زمینه سازیها و تدابیری از پیش تعیین شده این کار را انجام می دهند. در این دروغ گویی ها، نقشه کشی و حساب مطرح است و کودک آن را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می دهد. 

* علل پیدایش دروغگویی در کودکان 

١. دروغ یک نوع انحراف از سلامت روانی است. بدین‌ترتیب وقتی والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می‌شود. 

٢. ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می‌شود. 

٣. وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود برای جلب توجه دیگران و والدین دروغ می‌گوید. 

٤. داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو، بدین‌ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می‌کند. 

٥. به شدت توسط والدین و اطرافیان‌شان سرکوب و تنبیه می‌شوند. 

٦. والدین و اطرافیان‌شان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می‌گوید. 

٧. از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می‌گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می‌گوید. 

٨. بی‌توجهی والدین دربرخورد با کودکان، به‌عنوان مثال والدین گاهی به شوخی دروغ می‌گویند. 

در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟

اگر کودک بعد از سنین پنج تا شش سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. والدین باید با بررسی علل توسل او به این امر، سعی در رفع کمبودهایی نمایند که در حقیقت عامل پناه جستن او به دروغگویی است. اما معمولاً کودکان در حدود شش تا هفت سالگی، از میزان دروغ های خود میکاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کاری متوسل می شوند.

پدر و مادر باید الگوی مناسبی برای فرزندشان باشند

هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک میآموزند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغهای افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر را روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد، تمایل شدیدی به الگوبرداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغگویی فرزندتان، رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقاتی مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقعی به جای تنبیه و دعوا کردن او، می توانید بگویید: «خیلی حیف شد که مثلاً اون گلدون شکست. من اونو خیلی دوست داشتم. اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست.» به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن، دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد به راحتی حقیقت را خواهد گفت.

برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیات را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزند که گفتن واقعیات به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی‌کنند، به تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت.  

*نشان دادن ارزش راست گفتن

در وهله اول کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند.

* دادن آگاهی

پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده  است. به فردی که در سن تشخیص است باید تفهیم شود که سخنی را که گفته، ناپسند بوده است و مورد قبول و پذیرش پدر و مادر و دیگران نیست و ممکن است روزی این گونه سخنان زیان و خطر پدید آورند و باعث آبروریزیهایی شوند.

* اجازه بیان احساسات

کودک باید احساسات خود را آزادانه ابراز کند. در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و اذیت اطرافیان شود باید به کودک آموخت که به تدریج این احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید برای احساسش تنبیه شود. برای نمونه اگر کودکی از برادر کوچکترش خوشش نمی‌آید باید به او اجازه داده شود که احساسش را بیان کند. 

* ایجاد محیط سالم

محیط خانه و تربیت کودک را از ریا و نیرنگ دور سازید و آنها را از دوستان دروغ گو، حتی آنهایی که گاهی به شوخی دروغ میگویند دور کنید. چرا که کودک است و جنبه نقش پذیری و تقلید دارد.

* رعایت انصاف

کودک شاهد بی انصافیهای والدین است. او می بیند که پدر یا مادر در اثر اشتباه ظرفی از دستشان میافتد و می شکند و کسی نیست آنها را مورد بازخواست قرار دهد، ولی همین که نمونه این لغزش توسط کودک انجام شود، او را به باد ناسزا گرفته، متهم به سربه هوایی میکنند. در این حالت چون کودک انصافی از پدر و مادر نمیبیند و از سوی دیگر مایل به شکست و تحقیر شخصیت خود نیست، تن به دروغ میدهد.

* عفو و بخشش

در خانه و خانواده و تربیت فرزندان رعایت انضباط و ضوابط اخلاقی ضروری است ولی زیاده روی در این امر درست نیست. برای واداشتن طفل به راست گویی ضروری است در مواردی از بعضی لغزش ها که گاهی خودمان هم مرتکب آن میشویم، چشم پوشی کنیم و او را ببخشیم. حتی رعایت انصاف ایجاب میکند که او در مواردی کارهای جزئی خود را که علنی کردن آن موجب شرم و حیاست، از شما پنهان دارد. البته به شرطی که مخالف با شرع و اخلاق نباشد.

* محدود کردن توقعات

از او انتظار نداشته باشید که همه خواستههای شما را برآورده کند و کاری که شما در انجامش ناتوان هستید و یا تنبلی تان می آید، آن را انجام دهید، او برایتان انجام دهد.

* ایمن کردن از مجازات

فرزندان ما باید در خانه احساس آرامش و اطمینان کنند و مطمئن باشند که خطاهای بی اختیار بخشوده می شود. تنبیه و سرزنش برای مواردی است که تعمدی در کار باشد و تازه اگر در همان کار عمدی هم سخن راست گفته شود موجب تخفیف در عقوبت باید باشد.

* پند و اندرز

این امر در کودکان بسیار موثر است چرا که هنوز با فطرت خود فاصله چندانی نگرفته اند و هنوز درون و ضمیرشان پاک و صاف است. بیان این که خدا از این کار راضی نیست و آدم به جهنم میرود، برای بازداشتن بچهها از دروغ موثر است.

* محبت کردن

به فرزندان باید محبت کرد به گونهای که او گرمی و لذت آن را بچشد و احساس کند، وجود محبت سبب میشود که کودک نیازی به تظاهر و تصنع نداشته باشد و به دروغ و فریب رو نیاورد. البته لازمه این محبت آن است که در مواردی لغزش او را نادیده بگیرند و اگر هم خطایی مستحق تنبیه انجام داد، او را ببخشند.

* هشدار به کودک

ما معمولا سعی داریم به کودک تفهیم کنیم که راه او راهی درست و به صواب نیست که این سخنان برای همه کودکان قابل فهم نیست اگر چه کودک باید از قبل بداند که دوست داشتن والدین چه منافعی برای او دارد و دوست نداشتن چه زیان هایی. بعدها در سنین بالاتر میتوان به او گفت که این کار را خدا دوست ندارد و چیزی که خدا دوست ندارد در مقابلش عقوبت و مجازات است و او از لذت ها و محبت ها در دنیا و آخرت محروم میشود.

* مچ گیری

در موارد حادتر میتوان موضع شدیدتری گرفت و پس از بیان دروغهایش، آن را به رخش کشید و به او تفهیم کرد که ما میدانیم تو دروغ میگویی. البته لازم است این مرحله پس از همه تذکرات، اخطارها و اندرزها باشد و آن چنان نباشد که در حضور جمعی صورت گیرد و او در این زمینه احساس حقارت کند، چون هنگامی که کودک خود را رسوا ببیند سر از کارهای خطرناکی در میآورد و دروغ گویی حرفه ای میشود.

* تنبیه و تهدید

در مواردی که هیچ یک از مواضع بالا سودی نبخشد و فایدهای ندهد، بهتر است از راه تهدید و یا تنبیه او را از دروغ گویی دور داریم که البته این راه، چندان عملی نیست و تنبیه  ما نشان میدهد که دیگر در تربیت، کار از کار گذشته است.

پایگاه خبری ایرانیان موفق

اخبار مرتبط

کودکان را نصیحت نکنید

تاثیر تلویزیون در خشونت کودکان

دختر خود را با این کارها با اعتماد به نفس بار بیاورید

تاثیر تغذیه در درمان کودکان مبتلا به اتیسم

روش مناسب برخورد با بچه های بی ادب

با این کارها از نق زدن کودکتان جلوگیری کنید

روش درست برخورد با دختر لوس

هشدار به والدین/ مراقب استفاده نادرست فرزندتان از اسباب‌بازی‌ها باشید

نکاتی که هنگام دادن شیر خشک باید رعایت کنید

هرگز کودکتان را با دیگران مقایسه نکنید

کودکان اولین قربانیان مسمومیت دارویی هستند

مواد غذایی که کودک در صبحانه نیاز دارد

نحوه رفتار با کودک قدرت طلب

علایم سرماخوردگی در نوزادان و راه درمان آن

علائم اضطراب و استرس در کودکان

دلیل خجالتی بودن کودکان

پیشنهادهایی برای صبحانه کودک

ایرانی‌ها فرزندان خود را نادرست تربیت می کنند

راهکارهایی برای کنترل کردن لجبازی کودکان

روش هایی برای افزایش خودباوری در کودکان

پسرها بیشتر از دختران به مادرشان وابسته هستند

روش هایی جهت آموزش مسائل جنسی به کودکان

علت گوشه گیری برخی از کودکان

اهمیت برقراری ارتباط موثر با فرزند نوجوانمان

روش هایی جهت تقویت استقلال طلبی کودک

آسم یکی از دلیل چاقی در کودکان

غذاهایی که برای کودکان خطرآفرین است

علت تمرکز نداشتن برخی از کودکان

فواید فوق العاده ماساژ برای نوزادان

بهترین روش برخورد با کودکی که دروغ می گوید

تشریح اهمیت تکامل کودک در ۸ سال اول زندگی

توصیه هایی برای پیشگیری از کم‌خونی در شیرخواران

غذاهایی که برای افزایش وزن کودک مناسب است

روش مناسب گرفتن ناخن نوزاد

راهکاری برای نترسیدن بچه‌ها از رفتن به آرایشگاه

توصیه های یک روانشناس؛ آشنایی با آسیب‌های روانی کودکان‌

تاثیرات مخرب دود سیگار بر نوزادان

خوراکی هایی که نباید به کودکتان بدهید

روش آموزش مسائل جنسی به کودکان

تمام چیزهایی که باید درمورد عفونت ریه کودکان بدانید

بهترین سن برای ارتودنسی کردن دندان کودکان

ارتباط مشکلات روحی روانی فرزندان بامسائل گذشته در کودکی اشان

درست رفتارکردن با کودکان لوس

6 بازی که تاثیر برهوش و استعداد کودکان دارد

چطور با نوجوانمان که سیگاری شده، رفتار کنیم؟

تغذیه فرزندانمان در دوران نوجوانی و بلوغ

با کودک بداخلاق خود چگونه رفتار کنم

تنفر از والدین

استفاده کودکان از اینترنت

کالری مورد نیاز کودکان در روز(1)

رازهای تربیت فرزند باهوش

نقش والدین در رشد اجتماعی کودک چیست؟

مزایا و معایب خوابیدن به همراه کودک در یک تخت

دشمن سرنوشت کودک را بشناسید

گاز نگیر! فحش نده!

آداب تربیت کودکان در مدرسه

۴ واکنشی که نشان دهنده عشق نوزاد به شماست

علائم بیماری دیابت در کودکان

رفتارهای اشتباه درباره نوزاد تازه متولد شده

به کمک این روش‌ها بچه هایتان را کارآفرین بار بیاورید

اعتماد به نفس کودکتان را شکوفا کنید

۱۳ نکته درباره دارو دادن به کودکان

با این روشها بچه ها را برای مدرسه راحت تر بیدار کنید

تنش میان خواهر و برادر

کودک و استفاده از وسایل دیگران

باید‌ها و نبایدهای بهداشت کودک

نحوه اصولی برخورد با بی ادبی فرزند!

چگونه عادت های بد بچه ها را از سرشان بیندازیم

کیفیت در تغذیه و بازی، رمز سلامت کودکان

تقویت کننده های محبوب کودکان

تولد فرزند دوم چه تاثیری بر خانواده دارد؟

چرا پسرم بچه‌های دیگر را کتک می‌زند؟

ارتباط دندان درآوردن و سخن گفتن

راهکارهایی برای رفع اضطزاب کودکان در مهدکودک

راز لبخند نوزادان تازه متولد شده چیست؟

اشتباهاتی که والدین در حرف زدن با فرزندانشان مرتکب میشوند

تنبیه معجزه‌آسا

معرفی خوراکی های سرشار از کلسیم برای بچه ها

کودکتان را با ۵ بازی کتابخوان کنید

بهترین کتاب ها برای بچه ها

رفتار پدر با دختر در دوران بلوغ

اگر فقط یک فرزند دارید نگران نباشید

وقت ناهار بچه‌ها را بیش تر کنید

آیا کودک، برای تنها ماندن آماده است؟

اهمیت صبحانه فرزندان

شخصیت های منفی در کتاب کودکان

سفارش‌های باارزش یک پدر ‌به دخترش ‌

رفع عذاب وجدان مادران شاغل با این روش ها !

خیلی قاطع به فرزندتان بگویید: «نه»

لجاجت در کودکان و روش‌های پیشگیری

این حرف ها را به کودک تان نگویید

تا حالا عبارت «کارتون‌درمانی» به گوش‌تان خورده؟!

راهکارهایی برای پاسخ دادن به سوالات کودکان

با نوجوانان به زبان خودشان سخن بگوییم

حقایقی کمتر گفته شده درباره پدر و مادر شدن

تاثیر ورزش بر ذهن کودکان

جوش‌های بدن فرزندتان، خبر از بیماری می‌دهد!

کودک سرمایه‌دارِ من!

اگر دوقلو می خواهید، بخوانید!

تزئین غذای کودک برای عصرانه و مهمانی

captcha