60   
شناسه خبر: 77332   
تاریخ انتشار: 1397/08/24 20:00
ایران سفید پوش شد
ایران سفید پوش شد
با سردتر شدن هوا جاده های شمالی کشور سفیدپوش شدند و تردد مسافران شمالی با کندی و سختی همراه شده.
برف

برف

برف

برف

برف

برف

برف

برف

برف

برف

captcha