19   
شناسه خبر: 77838   
تاریخ انتشار: 1397/09/19 08:57
تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین
تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین
بارش برف شهرک ووژن در استان چجیانگ چین را سفیدپوش کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق  بارش برف شهرک ووژن در استان چجیانگ چین را سفیدپوش کرد.

 

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

تصاویر شگفت‌انگیز از روزهای برفی چین

 
کلیدواژه
captcha