78   
شناسه خبر: 77925   
تاریخ انتشار: 1397/09/19 19:41
در پیک بامدادی نوزدهم آذر می‌شنوید؛
عقب رفتن چند هزار ساله تاریخ پایتخت +صوت
عقب رفتن چند هزار ساله تاریخ پایتخت +صوت
دانشمندان در تحقیقات جدید خود به این نتیجه رسیده‌اند که قدمت سکونت در تهران به هفت هزار سال می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع تحقیقات جدید دانشمندان درباره قدمت سکونت در تهران پرداخته است.

نمونه‌های یافت شده در عمق زمین نشان می‌دهد قدمت سکونت در تهران به هفت هزار سال می‌رسد.

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6757541/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%AA

 

captcha