11   
شناسه خبر: 78032   
تاریخ انتشار: 1397/09/20 15:25
رئیس صندوق توسعه ملی خبر داد؛
دو برابر شدن سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از محل منابع صندوق توسعه ملی
دو برابر شدن سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از محل منابع صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس مصوبه اخیر، سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی ازمنابع صندوق توسعه ملی از مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق  مرتضی شهیدزاده امروز در چهل و پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: یکی از فعالیت‌های مهم صندوق توسعه ملی پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است که بر این اساس بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از صادرات این بخش اختصاص داد.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از دیگر کار‌های مهم صندوق توسعه ملی در زیربخش‌ها اختصاص سرمایه در گردش بود که منابع زیادی را از منابع ریالی برای سرمایه در گردش اختصاص دادیم.

وی افزود: اخیراً هم مصوب شد که سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی را دو برابر شود، بنابر این از اینجا که حداکثر سرمایه در گردش برای یک بنگاه تولیدی بر اساس شاخص‌های اقتصادی ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این مبلغ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ضمن اینکه دوره سرمایه در گردش را ۲ ساله قرار دادیم.

شهیدزاده در ادامه در ارتباط با نرخ اعطای تسهیلات بخش کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی، گفت: پایین‌ترین نرخ برای این منظور ۱۴ درصد در نظر گرفته شده که برای مناطق محروم ۴ درصد زیر این نرخ است.

وی بیان داشت: در صنایع تبدیلی و تکمیلی که جزء زنجیره تولیدی بخش کشاورزی است، نرخ تسهیلات اعطایی از سوی صندوق توسعه ملی برای این بخش ۱۶ درصد در نظر گرفته شده که این نرخ در مناطق محروم ۴ درصد کمتر می‌شود.

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: نرخ تسهیلات در صنعت و معدن هم ۱۶ درصد و در مناطق محروم ۴ درصد کمتر است.

ادامه دارد...

captcha