12   
شناسه خبر: 78152   
تاریخ انتشار: 1397/09/21 19:20
حمله مار به یک مراجعه کننده در ایستگاه پلیس +فیلم
حمله مار به یک مراجعه کننده در ایستگاه پلیس +فیلم
مردی که منتظر صحبت با یک افسر در ایستگاه پلیس بود، با ماری که به او حمله کرد، درگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق مردی که در ایستگاه پلیس تایلند منتظر بود تا با یکی از افسران صحبت کند، با ماری که از رمپ مخصوص افراد دارای معلولیت، بالا آمده بود، درگیر شد.

این مرد شجاع پس از گرفتن مار، قصد داشت او را به پلیس تحویل بدهد، اما ماموران از او خواستند مار را از آنجا دور کند.

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6759914/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

captcha