20   
شناسه خبر: 78346   
تاریخ انتشار: 1397/09/24 14:24
دوچرخه‌ای که برای حرکت و حفظ تعادل، به نیروی انسانی نیازی ندارد + فیلم
دوچرخه‌ای که برای حرکت و حفظ تعادل، به نیروی انسانی نیازی ندارد + فیلم
یک دوچرخه هوشمند، برای حرکت و حفظ تعادل، نیازی به نیروی انسانی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

دوچرخه جالب و هوشمندی طراحی و تولید شده است که برای حرکت و حفظ تعادل، به نیروی انسانی نیاز ندارد و می‌تواند بدون واژگون شدن، به راحتی از موانع مختلف عبور کند.

فیلم

https://www.yjc.ir/fa/news/6762879/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

captcha