18   
شناسه خبر: 79532   
تاریخ انتشار: 1397/10/09 12:49
تست شخصیت شناسی: خنده چه کسی در این تصویر واقعی نیست؟
تست شخصیت شناسی: خنده چه کسی در این تصویر واقعی نیست؟

پایگاه خبری ایرانیان موفق 

۱۹ نوع لبخند داریم که در دو گروه دسته بندی می شوند: لبخندهای مودبانه که به حرکت عضلات کمتری نیاز دارد و لبخندهای واقعی که مستلزم حرکت تمام عضلات صورت است. تشخیص لبخند واقعی و مصنوعی کمی سخت است اما در تست شخصیت شناسی زیر می توانید با تشخیص لبخندهای و مصنوعی به یکسری از ویژگی های شخصیتی خودتان پی ببرید.

۱

نسبت به احساسات و روحیات دیگران بسیار حساس هستید و به همین دلیل با آن ها همدردی می کنید. منفی ها را مثل اضطراب و عصبانیت جذب می کنید و همین باعث می شود نیروی زیادی از شما گرفته شود. اما در عین حال احساسات مثبتی را با دیگران به اشتراک می گذارید. شما هم در لحظات خوب و هم در لحظات بد دوست خوبی هستید.

۲

شما فرد منحصر به فردی هستید که بین ذهن و روح تان تعادل ایجاد می کنید. احساساتی بسیار قوی در زندگی تجربه می کنید اما به آن ها اجازه نمی دهید که ذهن تان را درگیر کند. در واقع مهارت زیادی در کنترل خود دارید.

۳

شخص انعطاف پذیری هستید که به سختی خونسردی اش را از دست می دهد. مثبت گرا هستید و دیگران را حمایت کرده و آن ها را شاد می کنید. مردم از ارتباط برقرار کردن با شما احساس آرامش می کنند. دوستان و خانواده به توصیه های شما گوش می دهند و برای نظرات تان ارزش قائل هستند.

۴

مهارت زیادی در مدیریت کردن مسائل دارید و اگر دچار ناراحتی، خشم و ناامیدی شوید آن را به دیگران منتقل نمی کنید. سعی می کنید نکات مثبت زندگی را ببینید و از تمام لحظات زندگی لذت ببرید. این مهارت به شما کمک می کند بر منفی گرایی غلبه کنید.

۵

در زندگی خود تعادل ایجاد می کنید. اگر اتفاق بدی برایتان بیفتد می دانید که این اتفاق یک روز تمام می شود. بنابراین تلاش می کنید این موضوع را از ذهن تان دور کنید نفس عمیق بکشید و از آن بگذرید. همیشه سعی می کنید توصیه ها و پیشنهادهای خوبی برای دیگران داشته باشید.

۶

شخصی مستقل و کامل هستید و برای موفق شدن نیازی به توصیه های دیگران ندارید. د رعین حال بسیار صادق و مفید هستید. برای خانواده و دوستان ارزش بسیار زیادی قائل هستید و هیچوقت آن ها را تنها نمی گذارید. با روانشناسی انسان ها آشنا هستید و احساسات دیگران را بهتر از خودشان می توانید تحلیل و ارزیابی کنید.

بدونیم/

captcha