32   
شناسه خبر: 79533   
تاریخ انتشار: 1397/10/09 12:49
ورزش های کششی که می توانید در محل کار انجام دهید
ورزش های کششی که می توانید در محل کار انجام دهید
محققان ثابت کرده اند که کم تحرکی و روش های غلط نشستن و ایستادن باعث ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی می شود.

پایگاه خبری ایرانیان موفق 

سیب های مربوط به کار فقط به خاطر کارهای سنگین نیست بلکه اگر مراقب نباشید هر شغلی به نوبه خود آسیب هایی به جسم تان می رساند حتی کارهای دفتری و پشت میزی اما می توان با ورزش از این مشکلات جلوگیری کرد. محققان ثابت کرده اند که کم تحرکی و روش های غلط نشستن و ایستادن باعث ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی می شود.

کم تحرکی و انجام دادن یک کار تکراری و ثابت مشکلاتی چون گردن درد، چاقی، اختلالات اسکلتی عضلانی، استرس، کمر درد و سندروم تونل کارپال بوجود می آورد.

طبف تحقیقات به دست آمده ۴ ساعت نشستن پشت میز ۵۰ درصد خطر مرگ را افزایش می دهد. که ۱۲۵ درصد آن خطر بیماری های قلبی عروقی است.

برای جلوگیری از این مشکلات باید حرکت داشته باشید و هر چند وقت یک بار از پشت میز بلند شوید و تکانی به خودتان بدهید. حتی می توانید روی صندلی ورزش کنید مثل ورزش هایی که در این مطلب آورده ام فقط فراموش نکنید که کاملا طبیعی نفس بکشید و در طول هیچکدام از کشش ها نفستان را حبس نکنید. با هر کشش انعطاف پذیری بیشتری پیدا خواهید کرد.

حتما بخوانید: ورزش های ساده ای که می توانید روی صندلی انجام دهید.

Triceps stretches

دست را بلند کرده و به عقب خم کنید به طوری که کف دست به پشت تان برسد.

با دست دیگر آرنج را بگیرید و به سمت سرتان بکشید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

این کار را برای دست دیگر تکرار کنید.

Overhead reach

دست را بلند کنید و آن را به جهت مخالف بکشید.

۱۰ الی ۳۰  ثانیه نگه دارید.

همین مراحل را با دست دیگر نیز تکرار کنید.

Upper body and arm stretch

دست ها را بالای سرتان به هم قفل کنید و کف دست ها به سمت بالا باشد.

بازو را به سمت بالا بکشید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

Shoulder stretch

دست ها را پشت تان به هم قفل کنید.

سینه را سپر کنید و چانه را بالا بدهید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

Forward stretch

دست ها را در مقابل خود بگیرید و سر را هم تراز با دست ها پایین بیاورید.

دست ها را به جلو بکشید و ۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

Torso stretch

یکی از پاها را روی زمین و پای دیگر را روی آن قرار دهید.

بالا تنه را به سمت دستی که روی پشتی صندلی قرار داده اید بچرخانید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

این تمرین را برای سمت دیگر بدن نیز تکرار کنید.

Hip and knee flexion stretch

به پشتی صندلی تکیه دهید یکی از زانوها را بگیرید و به سمت سینه بکشید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه نگه دارید.

سپس پاها را جا به جا کنید.

Hamstrings stretch

روی لبه صندلی بنشینید و پاها را بکشید.

خم شوید و دست ها را به انگشت های پا برسانید.

۱۰ الی ۳۰ ثانیه در همین حالت بمانید.

Shoulder shrug

شانه ها را باپه سمت بالا و عقب بچرخانید و دوباره پایین بیاورید.

۱۰ مرتبه این تمرین را هم به سمت عقب و هم به سمت جلو تکرار کنید.

Neck stretches

سر را به سمت جلو کنید.

سپس به یک سمت بچرخانید و ۱۰ ثانیه نگه دارید.

تمرین را برای سمت دیگر تکرار کنید.

Upper trap stretch

سر را با دست نگه داشته و به سمت شانه بکشید.

۱۵ ثانیه نگه دارید.

تمرین را برای سمت دیگر نیز تکرار کنید.

captcha