27   
شناسه خبر: 79642   
تاریخ انتشار: 1397/10/10 14:20
رابطه ها را از روی گرفتن دست ها بشناسیم
رابطه ها را از روی گرفتن دست ها بشناسیم
گرفتن دست کسی که دوستش دارید امری کاملا طبیعی است و دانشمندان علاقه زیادی به مطالعه این روش ابراز احساسات دارند. بعد از تحقیقاتی که در زمینه رفتار اجتماعی شده است روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که می توان رابطه را از روی گرفتن دست ها شناخت.

پایگاه خبری ایرانیان موفق 

انگشتان کمی قفل شده در هم: احترام

این نوع گرفتن دست نشان می دهد که رابطه شما از نظر عاطفی ثابت و پایدار است و کاملا به محبوب اعتماد دارید. به دیگران نشان می دهید که با هم رابطه دارید اما هنوز هم آن فضای شخصی را حفظ کرده اید. شما به احساس و شخصیت همدیگر احترام می گذارید.

گرفتن کف دست: مسئولیت

این روش گرفتن دست ها نشان می دهد که چه کسی به رابطه تسلط بیشتری دارد. کسی که کف دستش به سمت پایین است. معمولا مردها برای این که به همسرشان احساس امنیت و آرامش بدهند به این شکل دست او را می گیرند.

انگشتان قفل شده در هم: توجه

بیشتر از نظر عاطفی جذب یکدیگر شده اید نه از نظر ظاهری. سعی می کنید با همدیگر صادق باشید و ضعف ها و نقص های خود را پنهان نکنید. رابطه شما بر پایه اعتماد و توجه شکل گرفته است.

قفل کردن انگشت کوچک: رابطه سطحی

رابطه شما سطحی است و هنوز هیچکدام آمادگی هیچ مسئولیتی را ندارید. معمولا افراد در شروع رابطه به این شکل دست همدیگر را می گیرند.

تماس اتفاقی: علاقه پنهان

وقتی با هم راه می روید و دست ها اتفاقی تماس پیدا می کنند اما دست ها را نمی گیرید یعنی یکی از شما در حال ارسال علائم عاطفی غیرکلامی است. این رابطه چیزی بیشتر از یک رابطه دوستی نیست.

گرفتن انگشت ها: اعتماد

فردی که انگشت ها را می گیرد احترام و وفاداری و آمادگی برای محافظت از یار را نشان می دهد. و فردی که دستش گرفته شده است اعتماد کامل را نشان می دهد. زمانی که ۲ نفر رابطه سالم و پایداری دارند به این شکل دست همدیگر را می گیرند.

گرفتن مچ دست: جذبه

گرفتن مچ دست ها کمی خشونت آمیز است و نشان می دهد که دو نفر جذب فیزیکی یکدیگر شده اند و به هم نیاز دارند. به علاوه نشان می دهد که این شخص بسیار سخت گیر و خودخواه است.

گرفتن کمر: عشق

این روش نشان می دهد که رابطه بسیار عاشقانه و نزدیکی دارید. وقتی یکی از دو نفر این کار را انجام دهد یعنی یکی از آن ها احساس مالکیت دارد.

گرفتن بازو: حس امنیت

خانم ها با این روش نشان می دهند که به حمایت و کمک نیاز دارند. این روش کلاسیک گرفتن دست نشان می دهد که رابطه پایداری دارید اما نشاندهنده عشق در رابطه نیست.

شما دست همسرتان را چگونه می گیرید؟

captcha