21   
شناسه خبر: 79777   
تاریخ انتشار: 1397/10/12 09:52
مشق شب حذف شده است؟
مشق شب حذف شده است؟
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فعالیت‌هایی که توسط دانش‌آموز انجام می‌شود باید مهارتی بوده و با زندگی اجتماعی او مربوط باشد، در این صورت این فعالیت اثربخش و ماندگار خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: فعالیت‌هایی که توسط دانش‌آموز انجام می‌شود باید مهارتی بوده و با زندگی اجتماعی او مربوط باشد، در این صورت این فعالیت اثربخش و ماندگار خواهد بود.

در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی به مهارت‌هایی که لازم است برای کودکان ارائه شود اشاره شده است.

در تکالیف به شیوه سنتی، نظارتی از سوی معلم بر تکالیف در منزل وجود ندارد و از سوی دیگر برای خانواده‌هایی که آمادگی ندارند تنش زا است. برنامه‌های مهارتی باعث مشارکت فعال خانواده‌ها در امور درسی دانش‌آموز خواهد شد.

مهارت خواندن نوشتن و مشاهده فعال باید در دانش‌آموزان و کودکان تقویت شود به گونه‌ای که دانش‌آموز بتواند علاوه بر کتاب درسی، کتاب‌های داستان را نیز بخواند و خلاقیت خود را بروز دهد.

اکنون تکالیف مهارت محور جایگزین مشق شب سنتی شده است و دانش‌آموزان تکالیف درسی را زیر نظر معلم انجام می‌دهند و نقش نظارتی بر یادگیری با معلم است.

کارهای عملی خارج از مدرسه، هرچند برای بعضی از خانواده‌ها ناخوشایند بوده و زحمات زیادی را دربردارد اما به تثبیت یادگیری کودک کمک شایانی می‌کند.

آبان‌ماه امسال، وزیر آموزش‌وپرورش شیوه‌نامه طرح تکالیف مهارت محور را به مدیران کل استان‌ها، مناطق، نواحی و مدیران مدارس ابلاغ کرد.

سید محمد بطحایی در راستای سیاست ضرورت ایجاد و توسعه فرصت‌های یادگیری در کلاس، مدرسه و خارج از آن و رویکرد مهارت محوری و افزایش همسویی و هماهنگی یادگیری‌ها با نیازهای فردی و اجتماعی، شیوه‌نامه اجرای آزمایشی طرح تکالیف مهارت محور را در دوره اول ابتدایی(پایه‌های اول تا سوم) به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، مناطق، نواحی و مدیران مدارس ابلاغ کرد.

این طرح آزمایشی در تمام مناطق آموزشی استان‌ها که کلاس‌هایی با جمعیت 15 الی 26 نفر دارند اجرا خواهد شد و بخشی از فعالیت‌های یادگیری به‌صورت تمرینی در راستای آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی مانند خواندن، نوشتن، دانش ریاضی، مشاهده کردن، سخن گفتن، گوش دادن و غیره در کلاس درس یا محیط مدرسه و در تعامل و مشارکت معلم و دانش‌آموز انجام می‌شود.

در طرح تکالیف مهارت محور،معلم در زمان رسمی کلاس درس پس از آموزش و شناسایی دشواری یادگیری دانش‌آموزان، تکالیف را جهت تثبیت و تعمیق یادگیری تعیین کرده و بخشی در قالب تکالیف مهارت محور که مرتبط با مهارت‌های موردنیاز محیط واقعی زندگی در خارج از کلاس درس است ارائه خواهد شد.

سیدمحمد حسینی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: تکالیف شب دانش‌آموزان ابتدایی حذف نشده است و برنامه‌ای نیز برای حذف مشق شب وجود ندارد.

وی افزود: محتواهای آموزشی مبنی بر انجام فعالیت توسط دانش‌آموز و محور قرار گرفتن دانش‌آموز با راهنمایی و هدایت آموزگار تنظیم شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: فعالیت‌هایی که توسط دانش‌آموز انجام می‌شود باید مهارتی بوده و با زندگی اجتماعی او مربوط باشد، در این صورت این فعالیت اثربخش و ماندگار خواهد بود.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر و با اجرای ارزشیابی توصیفی فعالیت‌های دانش‌آموز و آزمون‌های معلم، رویکرد مهارتی پیدا کرده و عملکردی است.

وی در مورد برنامه‌های آموزشی که برای معلمان متناسب با تغییر محتواهای آموزشی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: آموزش معلمان و توجیه و تبیین تکالیف مهارت محور برای تمامی معلمان انجام شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین در زمینه ارزشیابی توصیفی نیز آموزش‌های ضمن خدمت و مورد نیاز به مجریان برنامه ارائه شده است.

ایسنا/

captcha