361   
شناسه خبر: 79789   
تاریخ انتشار: 1397/10/12 12:39
معما‌های جالبی که ذهنتان را به چالش می‌کشد!
معما‌های جالبی که ذهنتان را به چالش می‌کشد!
اگر شما هم عاشق معما هستید، حتما از حل کردن معماهای زیر لذت می‌برید. اگر به این معماها دقت کنید متوجه می‌شوید که بسیار ساده هستند. لازم نیست استاد ریاضی باشید تا راه حل را پیدا کنید، فقط کافیست تمرکز و چشمان تیزی داشته باشید.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق اگر شما هم عاشق معما هستید، حتما از حل کردن معماهای زیر لذت می‌برید. اگر به این معماها دقت کنید متوجه می‌شوید که بسیار ساده هستند. لازم نیست استاد ریاضی باشید تا راه حل را پیدا کنید، فقط کافیست تمرکز و چشمان تیزی داشته باشید. فکر می‌کنید چند سوال را می‌توانید درست پاسخ دهید؟ پاسخ‌ها را در انتهای مطلب مشاهده می‌کنید.

 
۱.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۲.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۳.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۴.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۵.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۶.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۷.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۸.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

جواب‌ها:
 
۱.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۲.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۳.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۴.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۵.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۶.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۷.
 
معماهای جالبی که ذهنتان را به چالش می کشد

۸.
 
معما‌های جالبی که ذهنتان را به چالش می‌کشد!
captcha