14   
شناسه خبر: 79982   
تاریخ انتشار: 1397/10/15 22:33
با امضای تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه‌ای با دانشگاه پیام نور؛
آموزش مهارتی دانشجویان پیام نور برای ورود به بازار کار کلید خورد
آموزش مهارتی دانشجویان پیام نور برای ورود به بازار کار کلید خورد
طی تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه پیام نور، طرح توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه با رویکرد تقویت شایستگی های شغلی و حرفه ای مورد نیازبازارکار کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق امروز پانزدهم دی تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه پیام نور امروز با حضور سلیمان پاک سرشت رئیس این سازمان و معاون وزیر کار و همچنین محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور در محل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور، فراهم سازی بسترهای اشتغال دانش آموختگان متناسب با نیاز بازار کار و همچنین امکان سنجی آموزشی متناسب با استانداردهای آموزش شغلی و شایستگی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور دوره های آموزشی تخصصی برای الگوهای مختلف آموزشی از جمله تولید، بازاریابی، فروش، کارآفرینی و آمادگی شغلی برای دانشجویان این دانشگاه برگزار می کند.

همچنین انجام ارزشیابی پایان دوره  دانشجویان وصدور گواهینامه های بین المللی مطابق ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دیگر تعهدات این سازمان در این تفاهم نامه است.

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نور، کلیه دانشجویان معرفی شده دانشگاه در مراکز دولتی و غیردولتی سازمان فنی و حرفه ای مبادرت به طی دوره آموزشی می کنند؛ علاوه بر این همکاری در اجرای دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجویان و همچنین همکاری در برگزاری دوره های مهارتی بین المللی برای دانشجویان مراکز بین المللی دانشگاه از جمله تعهدات سازمان فنی و حرفه ای در قبال دانشگاه پیام نور خواهد بود.

براساس تفاهم نامه مذکور همچنین دانشگاه پیام نور در تدوین استانداردهای شغلی و مرتبط سازی استانداردهای آموزشی و شغلی موجود برای رشته های مختلف با این سازمان همکاری می کنند.

captcha