63   
شناسه خبر: 79991   
تاریخ انتشار: 1397/10/15 22:34
کاروانسراهای گم شده
کاروانسراهای گم شده

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

از گذشته های دور،قم به عنوان چهارراه مواصلاتی شهرهای بزرگ کشور و مقصد بسیاری ازکاروانهای مذهبی و تجاری بود.از میان آنها تنها۱۲کاروانسرای معروف برای نسل حاضر به یادگار باقی مانده است که در سایه ی غفلت عمیق مسولان حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی،به صورت روزانه شاهد فرسایش و نابودی آنها زیر هجوم عوامل طبیعی،تخریب های سهوی بازدیدکنندگان و تخریبهای عمدی سوداگران طماع آثار باستانی هستیم؛و ادامه ی روند فعلی موجب می شود تنها مقداری از آوار کاروانسراهای موجود به نسل آینده انتقال یابد.

captcha