13   
شناسه خبر: 80011   
تاریخ انتشار: 1401/05/04 05:19
اولویت اشتغال دانش بنیان با توسعه مهارت آموزی امکان پذیر است
اولویت اشتغال دانش بنیان با توسعه مهارت آموزی امکان پذیر است
رشد اقتصادی کشورها نیازمند در پیش‌گرفتن فناوری‌های روز و بسترسازی برای ایده‌پردازی جوانان است.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رشد اقتصادی کشورها نیازمند در پیش‌گرفتن فناوری‌های روز و بسترسازی برای ایده‌پردازی جوانان است.

محمد‌هادی زاهدی‌وفا،سرپرست وزارت کار و رفاه در نشست امضای تفاهم‌نامه توسعه مراکز نوآوری و مهارت‌آموزی، اظهار داشت: مؤلفه اصلی رقابت اقتصادهای در حال شکوفایی، میزان توجه به علم و دانش است.

وی با بیان اینکه توجه به علم و فناوری مزیت رقابتی برای شکوفایی اقتصادی است، گفت: رشد اقتصادی کشورها نیازمند در پیش‌گرفتن فناوری‌های روز و بسترسازی برای ایده‌پردازی جوانان است.

زاهدی‌وفا با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر دانش و فناوری ساختارهای اقتصادی را در مسیر رشد قرار می‌دهد، افزود: باید تعادل بین مهارت و نیاز بازار کار را ایجاد کنیم.

سرپرست وزارت کار گفت: پایش روند رشد تکنولوژی و فناوری نیازمند رصدخانه است که به ما قدرت پیش‌بینی آینده را بدهد. توجه به توسعه مهارت‌آموزی جوانان باید در دستور کار ویژه مراکز نوآوری کشور باشد.

captcha