3   
شناسه خبر: 80034   
تاریخ انتشار: 1401/05/18 07:39
تقدیر از کادر درمانی در عزاداری
تقدیر از کادر درمانی در عزاداری
عزاداران «مسجد سجادیه شهرستان بهشهر»، در یک اقدام درخور تحسین با پوشیدن گان، ماسک و دستکش حین عزاداری تاسوعا و عاشورا، از زحمات کادر بهداشت و درمان تقدیر کردند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

در مسجد سجادیه شهرستان بهشهر، در یک اقدام درخور تحسین از طرف عزاداران عاشورا تاسوها، با پوشیدن گان، ماسک و دستکش در حین عزاداری، از زحمت کادر بهداشت و درمان تقدر کردند.

captcha