2   
شناسه خبر: 80038   
تاریخ انتشار: 1401/05/18 08:16
روز خبرنگار مبارک
روز خبرنگار مبارک
روزتان گرامی ای راویان خبر صحیح و اهل وثاقت

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با صدور پیامی روز خبرنگار را گرامی داشت.

متن پیام رمضانی به شرح زیر است:

«خبر» یکی از مفاهیم بنیادین و سترگ در علوم اسلامی و شرعی است و آن گزارشی است از «دیگران» و «خود» که بالذات در آن احتمال صدق و کذب وجود دارد. مفهوم خبر، گاهی با حدیث برابری می‌کند و در بین علمای بزرگ امامیه تفاوت چندانی میان خبر وحدیث وجود ندارد.

رخداد بزرگ کربلا که در معرفت‌شناسی شیعی نمادین‌ترین رویداد در دسته‌بندی «خیر» و «شر» است، قابلیت تفسیر عصری دارد. حال که تلاقی تاریخ شمسی و قمری ما را به همزمانی حماسه عاشورا با روز خبرنگار کشانده می‌توانیم با نگاهی به راویان اخبار این رخداد که تعدادی در کنار «تمامی اسلام» و گروهی نیز در کنار «تمامی کفر» ایستاده بودند، خود را بسنجیم و ببینیم که راوی خبر یا حدیث صحیح هستیم یا راوی حدیث و خبر غیر صحیح. اگر راوی خبر صحیح باشیم در کنار تمامی اسلام قرار داریم و برای تمامی تاریخ مورد وثوق هستیم و محل رجوع.

captcha