عادات غذایی منجر به کم خونی

غذاهای گوشتی نظیر کباب منبع عالی آهن هستند

کم بخورید تا پیر نشوید راز سلامت است

بسیاری از افراد عادت کرده‌اند سر ساعتی غذا بخورند, حتی با وجود اینکه گرسنه نیستند، یعنی قبل از هضم غذای قبلی غذای بعدی وارد معده می‌شود، که بسیار مضر است با کم خوری بدن را پاکسازی کنید

ویتامین‌هایی که قد را بلند‌تر می‌کنند!

رشد یک پروسه پیچیده و تحت تاثیر توان ژنتیک، عملکرد سیستم غدد اندوکرین، وضعیت تغذیه ای، سطح فعالیت فیزیکی و وجود یا عدم وجود بیماری های مزمن است.