کد خبر: 1098
دیدار با:
رایزن افتخاری دولت جمهوری قبرس شمالی در ایران
دیدار دکتر مرتضی احمدی‌منش مدیر عامل SIONA و هلدینگ ایرانیان موفق، با جناب‌ آقای کریم خسرویان

در دیدار دکتر مرتضی احمدی‌منش مدیر عامل SIONA و هلدینگ ایرانیان موفق، با جناب‌ آقای دکتر کریم خسرویان، دو طرف ضمن آروزی توفیق روز افزون، اعلام همکاری خود را جهت پیشبرد اهداف عالیه و  موفقیت و آبادانی بیشتر،  اعلام نمودند.