کد خبر: 65531
راه رسیدن به آرامش
راه رسیدن به آرامش , روزه در رده عبادت‌های اخلاق محور قرار دارد.

راه رسیدن به آرامش , روزه از جمله عبادت هایی است که بر پایه اخلاقی محسوب می‌شود. راه رسیدن به آرامش رعایت اخلاق دینی اجتماعی است. پیرامون افضل اعمال از نگاه اسلام در ماه مبارک رمضان،‌ گفت: دیدگاه اسلام یک نگاه دینی بر بنیان اخلاق است و یکی از روشن‌ترین نمونه‌های دین اسلام نیز محسوب می‌شود، همچنین پیامبر اکرم‌(ص) در پیامی از احادیث خودشان تنها فلسفه و دلیل بعثت را تکمیل اخلاق دینی در اسلام می‌دانند.

اخلاق از ویژگی های مهم بعثت است

وی در ادامه بیان کرد: فلسفه و بن‌مایه بعثت نبی‌مکرم اسلام‌(ص) یکی از ویژگی‌های درست و روشنی است که اخلاق آن را کامل می‌کند و پیامبر خاتم (ص) آمده است که اخلاق اسلامی را به مرحله تمامیت و بالفعل برساند. کارشناس مذهبی و امور دینی با بیان اینکه فلسفه عبادت،‌ مناسک و آیین های،‌ به انسان اخلاقی ختم می شود،‌ اظهار داشت: اخلاقی بودن یک رابطه دو سویه است‌، سوی خداوند و سمتی دیگر مردم هستند که باید حداقل حریم ها را که در اختیار دارند، حفظ و حقوق فردی و اجتماعی دیگران را ضایع نکنند.

روزه در رده عبادت‌های اخلاق محور قرار دارد

وی درباب افضل اعمال در ماه مبارک رمضان و روزه داری توضیح داد: روزه از جمله عبادت هایی است که برپایه اخلاق محسوب می شود،‌ خداوند در آیات شریفه قرآن کریم اشاره می کند: ـ« پروردگار هیچ وقت نمیخواهد بندگانش در تنگنا و سختی قرار بگیرند.» از این روی خدا نمیخواهد بندگانش در این روزهای بلند و گرم مورد تنگنا و مشقت باشند،‌ بلکه منظور رسیدن به آرامش و چشیدن حلاوت پرورش روح است.

حجت الاسلام حسینی در پایان به راه های رسیدن به آرامش روحی اشاره کرد و گفت:
آرامش روحی در ماه مبارک رمضان و در دیگر مواقع زندگی بستگی به رعایت اخلاق در زندگی و حفظ آرامش است،‌ شما می بینید که نسل های پیشین برحسب زندگی آرام و بی دغدغه ای که داشتند، در قیاس با نسل جدید از آرامش بیشتری برخوردار بودند و با خلقی نیک و آرام مواجه بودیم.