کد خبر: 77234
بازگشت بیماری ها با تغییرات آب وهوایی
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که افزایش دی‌اکسیدکربن در اتمسفر ممکن است باعث بازگشت بیماری‌های مرتبط با پشه شود که در گذشته ریشه کن شده است.

به گزارش ایسنا، پژوهشگران در دانشگاه باث انگلستان دریافتند که تغییرات آب و هوایی باعث بازگشت بیماری‌های مرگبار مرتبط با پشه خواهد شد.

محققان بر این باورند که بیماری‌های مربوط به پشه‌ها، نه تنها در اروپا و مناطق دیگری که این گونه بیماری‌ها، قبلا در آن ریشه کن شده است بلکه می‌تواند در مناطق دیگر هم گسترش یابد.

بیماری‌های مرگبار مرتبط با پشه از جمله مالاریا، تب زرد، ویروس زیکا و تب دنگی، سالانه باعث مرگ میلیون‌ها نفر می‌شوند. نتایج نشان داده است که میزان رشد گونه‌های جدید پشه‌ها معمولا با افزایش سطح دی‌اکسید کربن اتمسفر افزایش می‌یابد.

آنان اظهار کردند: گونه‌های مختلف پشه‌ها قادر هستند با تغییرات اقلیمی سازگار شوند.

پروفسور متیو وایلز، محقق این بررسی اظهارکرد: پشه‌های جنس ماده قادرند منابع غذایی خود را از خون  با استفاده از سطح  CO2 آزاد شده از بدن پستانداران شناسایی کنند.

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با افزایش سطح CO2 که در نتیجه فعالیت بشری است، پشه‌ها نمی‌توانند اختلاف را تشخیص دهند که این امر منجر به افزایش بیماری‌‎های منتقل شده از پشه‌ها خواهد شد.

این مطالعه را محققان دانشگاه یورک و دانشگاه باث از انگلستان و دانشگاه کشاورزی چین برای اولین بار انجام دادند و دریافتند که تغییرات اقلیمی بر میزان تنوع پشه‌ها تاثیر خواهد گذاشت و این موضوع بر سلامتی انسان هم موثر خواهد بود.

پایگاه خبری ایرانیان موفق