کد خبر: 79883
مرزبانی از ایران در سرمای زیر صفر درجه!
مرزبانان هنگ مرزی آستارا با چشمانی تیزبین برای دفاع از مناطق مرزی در برف و سرمای زیر صفر درجه خدمت کرده و با جان و دل از مرزها حراست می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق