کد خبر: 79934
درصد سهمیه استخدامی سهم معلولان

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق  برای ایجاد اشتغال معلولان باید بسترسازی کرد و فرصت‌های برابر برای آنها را به وجود آورد؛ هروقت صحبت از اشتغال معلولان می‌شود، خیلی سریع همه از برابر سازی فرصت‌ها می‌گویند، از ایجاد بسترهایی که نیست و از بین بردن موانع ریز و درشتی که سر راه معلولان قرار دارد. با تمام این تفاسیر، خیلی وقت‌ها اشتغال به رویای دور از دسترس این گروه از جامعه تبدیل می‌شود؛ اتفاقی که خیلی‌ها آن را به مشکلات موجود در قوانین نسبت می‌دهند.

با این حال رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید از سال جاری روند سهمیه استخدامی برای معلولان تغییر کرده است. مهناز کاشی توضیح می‌دهد: معلولان در صورت دریافت نمره قبولی در آزمون‌ها، برای حضور در مصاحبه‌های تخصصی دعوت می‌شوند؛ در همین راستا کارشناسان بهزیستی در جلسات مصاحبه‌ها حضور می‌یابند تا انطباق شغل را با نوع معلولیت متقاضی استخدام سنجیده و این‌گونه مانع رد افراد شوند.
کاشی ادامه می‌دهد: در زمان فراخوان استخدام دستگاه‌ها، سازمان بهزیستی به جامعه معلولان اطلاع‌رسانی کرده و افراد متناسب با رشته‌های فراخوان و سهمیه‌های لحاظ شده در هر استان به شرکت در آزمون‌ها اقدام می‌کنند و در صورت دریافت حد نصاب نمره قبولی در آزمون به مصاحبه تخصصی دعوت می‌شوند. 
 کاشی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گوید: بر اساس قانون قبلی دستگاه‌ها تنها مجاز به اختصاص 3درصد سهمیه‌های استخدامی خود به معلولان بودند و تکلیف و الزامی در قانون لحاظ نشده بود؛ اما با توجه به اصلاحیه این قانون دستگاه‌ها درحال حاضر مکلف به اختصاص 3 درصد سهمیه استخدامی خود به معلولان هستند که در صورت رعایت نکردن تکالیف، سازمان بهزیستی به عنوان متولی حقوق معلولان وارد عمل شده و احقاق حق می‌کند.