printlogo


کد خبر: 24340تاریخ: 1395/08/19 00:13
خلاصه ای از داستان دزیره و ناپلئون بناپارت
خلاصه ای از داستان دزیره و ناپلئون بناپارت
دزیره در سال 1794 با ناپلئون بناپارت نامزد شد اما دو سال بعد ناپلئون نامزدی خود را با او به هم زد و در هشتم مارس 1796 با ژوزفین دوبوهارنه ازدواج کرد.

دزیره در سال 1794 با ناپلئون بناپارت نامزد شد اما دو سال بعد ناپلئون نامزدی خود را با او به هم زد و در هشتم مارس 1796 با ژوزفین دوبوهارنه ازدواج کرد.

هنگامی که دزیره از این موضوع اطلاع یافت به ناپلئون نوشت که : «تو زندگی مرا به سوی بدبختی سوق دادی و من هنوز ناتوان از فراموش کردن توام.» اما دزیره چندی بعد با ژنرال ژان باتیست برنادوت ازدواج کرد.

ژنرال برنادوت فردی بود مدیر با تجربه و کار آزموده. او جنگ های پیروزمندانه و افتخار آمیزی انجام داد و به خاطر خوشنامی خود از طرف مجلس ملیسوئد به ولایتعهدی آن کشور برگزیده شد و سپس در سال 1810 رسما پادشاه آن کشور گردید.

دزیره در سال 1829 تاج گذاری کرد و ملکه کشور سوئد شد. او شوهرش را در سال 1844 از دست داد و بیوه شد و پسرش اسکار جانشین پدر شد. دزیره بعد از فوت شوهرش چند باز سعی کرد از مقام خود استعفا دهد تا به نزد خانواده خود که سالها بود در ایالت لوئیزیانای آمریکا می زیستند برود اما ملت سوئد اجازه این کار را به او ندادند.

 سرانجام او یک سال پس از مرگ تنها فرزندش اسکار که بعد از پدرش به عنوان اسکار اول برتخت نشسته بود در سال 1860 در سن83 سالگی بعد از بازدید از اپرا در قصر استکهلم زندگی را بدرود گفت و پیکرش را در کنار مزار همسرش در کلیسای لوترانبه خاک سپردند.

ناپلئون بناپارت همیشه دوست داشت در دو میدان پیروز باشد یکی در میدان جنگ و دیگریدر میدان عشق.او سخت ترین حصارها و آهنین ترین قلعه ها را فتح می کرد و سنگین تریندلها را با یک نگاه و دو لبخند نرم میساخت.

صفحات تاریخ میدان نبرد های اورا متعدد شمردهو داستان سرایان نیز واقع در مهرورزی او را بی شمار نگاشته اند.ناپلئون همانگونه که درعرصه جنگ به یکی یا ده یا صد فتح قانع نبوده است،برگشودن یک یا چند حصار دل نیز قناعتنمی ورزیده است.اما یکی از معروفترین این معشوقه ها ( ماری ) از اهل لهستان است کههمیشه شهره آفاق و موضوع زیبایی برداستان نویسان شده است.اما دزیره هیچوقتخیانت ناپلئون را فراموش نکرد.


لینک مطلب: http://siona.ir/News/24340.html