عید فطر چه روزی است؟

عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است. عید فطر از مهم‌ترین جشن‌ها و اعیاد مسلمانان است.

فسخِ امتیاز استعماری «کاپیتولاسیون» (1306ش)

مجلس شورای ملی در چنین روزی در نوزدهم اردیبهشت 1306ش، الغاء کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولت‌‏هایی که از حق کاپیتولاسیون استفاده می‌‏کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدید نظر و این امتیاز را لغو کنند.