موانع اصلی خودسازی

همه انسانها در درونشان یک هدایت فطری دارند که آنها را حرکت می دهد حال کسانی که نمی توانند پیشرفت معنوی کنند باید به دنبال اشکال کار باشند و موانع را بشناسند.

عدالت برترین فضلیت

عدالت برترین فضلیت انسانی است که تکلیف هر انسان و جامعه ای رسیدن به آن است تا انسانی عادل و جامعه ای عادلانه ای تحقق یابد

تجلی قرآن در سیره اجتماعی و سیاسی امام خمینی

از آنجا که حضرت امام(ره) تربیت یافته مکتب قرآن و اهل بیت (ع) است، آراء و اندیشه های ایشان در ابعاد سیاسی و اجتماعی می بایست منعکس کننده رهنمودها و تجلیات قرآنی در عرصه سیاست و اجتماع باشد.

هدایت و گمراهی انسان بدست خود اوست نه خداوند

بحث هدایت انسان توسط خداوند از مباحثی است که در سه بخش قابل طرح است :

مصداق اسلام در قرآن کریم

در قرآن کریم بارها و بارها کلمات اسلام و مسلم استفاده شده که به زعم بسیاری از دیدگاههای سنتی، منظور آخرین دین و شریعت الهی یعنی شریعت حضرت محمد(ص) است،...

راز آفرینش

آی انسان ، آی انسان ! یادت هست که تو اول ، به کجا مسکن و ماوا داشته ای ؟

در آغوش خداوند

چگونه شناخت مان از مرگ را افزایش داده و از آن نترسیم

افلاطون، افلاطون عزیز ما!

منطقی است بپذیریم که یک فلسفه همواره بحث های خود را میان دو التزام یکی سلبی، دیگری ایجابی آشکار می کند که این دو، از یک سو، شرارتی را تعریف می کنند که اندیشه حقیقی را تخریب می کند و از سوی دیگر، کوشش، یا حتی ریاضتی را، که اندیشه حقیقی را ممکن می کند.

بخشیدن چیست؟

بخشش و گذشت حقیقی به آسانی محقق نمی شود، چرا که فرآیند بخشیدن معمولا پس از فائق آمدن بر ضربه روحی وارده و فروکش کردن نسبی خشم و دلشکستگی اولیه آغاز می شود.

جریان شناسی عرفان های نوظهور

بحثی که از آن با عنوان معنویت های نوظهور یا به عبارت بهتر عرفان های غیرحقیقی یاد می شود چندی است که به مسئله مبتلا به در جامعه مبدل گشته است مسئله ای که انسان بحران زده مدرن را در عرصه نسخه پیچی های مختلف این جریانات گرفتار کرده است.

مقصد و مقصود سائر و سالک

بر اساس آموزه های معرفتی قرآن، هر انسانی خواسته و ناخواسته به حکم سنت و جبر الهی در مسیر بازگشت به سوی خداوندی است که از او آغاز شده است.

بلوغ معنوی چیست؟

در روانشناسی، تعریفی از تعارض وجود دارد که انسان گاهی می‌خواهد به هدفی برسد، ولی در مسیرش به مانعی برخورد می‌کند و سه راه در پیش رو دارد...

موعود در آیین بودا

آیین بودا یکی از شاخه های کیش هندوست. این آیین از هندوستان بیرون آمده و به خاطر گسترش در مناطق پر جمعیت جهان، پیروان زیادی دارد و اخیرا به اروپا و آمریکا نیز سرایت کرده است. بودا (Buddha) به معنای بیدار، لقب گوتاماشاکیامونی بنیانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است.

عرفان و تصوف در عیار استاد شهید

مطهری به رغم انتقاد به عرفا، آنها را دارای حسن نیت می داند که در آن ضدیتی با اسلام مشهود نیست

روشنفکران دینی و مولوی

جلال الدین محمد مولوی، برای ایرانیان یک «نمونه منحصر به فرد» است؛ کسی که نه می توان او را شاعر خواند و نه فیلسوف، نه فقیه یا متکلم، نه زاهد یا صوفی زیرا همه اینها هست به اضافه چیزهای دیگری که در هیچ یک از نمونه های یاد شده نیست.