جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

پاکسازی طبیعت برای مرمت آثار تاریخی

فعالان محیط زیست در قرار سبز نیمه مهرماه فعالیت‌های مختلفی را برای حفظ محیط زیست در سراسر کشور انجام دادند.