جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
همراه با با «باغ‌شهر مهریز»

«نخستین سکوی نفتی خلیج‌ فارس» ملی شد

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت ملی «باغ‌شهر مهریز» و «نخستین سکوی نفتی خلیج فارس» و ۶۶ اثر تاریخی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملّی خبر داد.

مرمت ۱۲خانه قاجاری و صفوی در بافت تاریخی بشرویه

مدیر پایگاه بافت تاریخی بشرویه از مرمت مشارکتی ۱۲ بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار و صفوی در بافت ارزشمند و تاریخی بشرویه خبر داد.

پاکسازی طبیعت برای مرمت آثار تاریخی

فعالان محیط زیست در قرار سبز نیمه مهرماه فعالیت‌های مختلفی را برای حفظ محیط زیست در سراسر کشور انجام دادند.