جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

تبعات سنگین ماده ۱۱ طرح حمایت از تولید برای تولیدکنندگان

فریدون جعفری عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز: «مجلس باید نظر بنگاه‌های اقتصادی را در ماده ۱۱ طرح حمایت از تولید داخل لحاظ کند. در غیر این صورت این ماده باید حذف شود تا حداقل دست تامین اجتماعی از این بیش‌تر باز نشود».