جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

روستایی به زبان رومانیایی در ایران

روستایی به نام زرگر بین تهران و قزوین و در 100 کیلومتری غرب تهران واقع شده که وقتی پایت را درون آنجا بگذاری ، حس می کنی یک صفحه از یک مجله ی اروپایی را قیچی زده اند و به یک مجله ی ایرانی چسبانده اند .

شما هیچ وقت شکسپیر نمی شوید

نوشتن کار عجیبی نیست، اگر کمی استعداد داشته باشید، می توانید در کلاس های ادبیات خلاق یا به سبک اروپایی ها با داشتن یک ویراستار سختگیر به راه راست بیاوریدش و نویسنده ای خوب باشید.