جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

جوان طراح و مخترع ایرانی

مهرداد محجوبی جوانی است که با خلاقیت توانسته است اختراعی بی نظیر داشته باشد.