جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

درخواست سفیر برزیل از موزه ملی ایران برای برگزاری نمایشگاه تاریخی

«سفیر برزیل در تهران خواستار برگزاری نمایشگاهی از آثار تاریخی موزه ملی ایران در برزیل شد.»