جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

بزرگترین سگ دنیا و صاحب خوش ذوقش

ین سگ که در تصاویر میبینید بسیار بزرگ است و دیدن آن لرزه به جان ما می اندازد.اما حقیقت ماجرا کجاست؟

غول پیکرترین سگ دنیا و ترس جالب اش

این سگ رکورد بزرگ ترین سگ دنیا را داراست.