جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

تفکر صنعتی از پژوهش ثروت می سازد

پژوهش های دانشگاهی زمانی موثرند که علاوه بر بنیادی بودن، دانش تخصصی خود را در تولیدات صنعتی به کار گیرند تا به سرنوشت رهاشدگی و خاک خوردگی دچار نشوند که تحقق این هدف حمایت و آگاهی می خواهد و شرایط ویژه ای دارد.

تنها راه رسیدن دانشجویان به کارآفرینی و کسب ثروت، مهارت آموزی است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:تنها راه رسیدن دانشجویان به کارآفرینی و کسب ثروت، مهارت آموزی است

‫ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎج‬

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ روش ﻫﺎی وﯾﮋه اش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮری ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد. او ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ!‬

با این شغل ها پولدار شوید

اگر می‌خواهید در خانه راحت بنشینید و بدون هیچ هزینه یا مزاحمتی برای خودتان کسب و کاری راه بیندازید و از قضا پول خوبی هم در بیاورید، این شغل‌ها درآمدتان را افزایش می‌دهد.

ایده هایی که صاحبانشان را میلیونر کردند

میلیونر شدن چندان هم سخت نیست، البته کم هستند افرادی که اعتماد به نفس و توانایی آن را داشته باشند که ایده های کوچک و جالب و در عین حال پردرآمد خود را به مرحله ی اجرا دربیاورند.

تفاوت های مهم ثروتمندان با فقرا

ثروتمندان عاداتی دارند که موجب موفقیت آنها شده است.

راه هایی مناسب برای کسب ثروت و درآمد

موفقیت شانسی نیست و ثروت نیز اتفاقی به دست نمی‌آید. افرادی که به موفقیت و ثروت دست می‌یابند، عادت‌هایی دارند که بازده و بهره‌وری‌شان را افزایش می‌دهد.

کارهایی که پولتان را هدر می دهد

در طول روز، خرج‌های ریز و درشتی داریم که به چشم‌ نمی‌آیند ولی در انتهای ماه، این خرج‌ها مقدار چشمگیری می‌شوند. با رعایت چند نکته می‌توانید در مدیریت پول‌هایتان مهارت بیشتری کسب کنید.