جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

چهار رشته جدید پیراپزشکی در «علوم پزشکی ایران» دانشجو جذب می کنند

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاسیس و راه اندازی و جذب دانشجو در چهار مقطع تحصیلات تکمیلی خبر داد.