جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
با امضای تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه‌ای با دانشگاه پیام نور؛

آموزش مهارتی دانشجویان پیام نور برای ورود به بازار کار کلید خورد

طی تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه پیام نور، طرح توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه با رویکرد تقویت شایستگی های شغلی و حرفه ای مورد نیازبازارکار کلید خورد

۴۰۰ هزار دانشجو در بزرگترین دانشگاه دولتی کشور تحصیل می کنند

معاون دانشگاه پیام نور کشور از تحصیل ۴۰۰ هزار دانشجو در بزرگترین دانشگاه دولتی کشور خبر داد.