جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
امام جمعه کرج:

طرح " قرابت با قرآن " عاملی برای رهایی این کتاب آسمانی از محجوریت

امام جمعه کرج در دیدار با رئیس خیرین کارآفرین کشور، طرح قرابت با قرآن را عاملی برای رهایی این کتاب آسمانی از محجوریت در آحاد جامعه دانست.